અફર

You are currently viewing અફર

દૂધમાંથી દહીં થાય,
દહીંનું દૂધ નહીં થાય,
ખટાશ એકવાર પડે સંબંધમાં,
મીઠો ફરી એ નહીં થાય.

કાચી કેરી પડી જાય,
રંગ પીળો ચડી જાય,
પાક્યા સુધી ખરે નહીં તો,
ખરીને તરત સડી જાય.

માટી ચાક પર ચઢી જાય,
ઢાળો એમ ઢળી જાય,
ઘડો એકવાર થયો “કાચબા”
ગોબો કાયમી પડી જાય.

– ૧૧/૦૮/૨૦૨૧

આ કવિતાને મિત્રો સાથે શેર કરો

Leave a Reply

This Post Has 4 Comments

 1. Pravina sakhiya

  વાહ…વાહ…ખૂબ જ અર્થ સભર..
  વાસ્તવિક રજૂઆત 👌✍️

 2. Nita anand

  સાચી વાત સબંધ માં એકવાર ખટાશ પડે પછી એમાં પહેલા જેવી મીઠાસ ના રહે .
  ખુબ જ સુંદર તે અર્થસભર રચના .
  👌👌👌👌👌

 3. Ishwar panchal

  ખૂબ વિશાળ અર્થ નું સક્સિપ્ત માં રૂપ આપ્યું,
  અદભુત રચના.

 4. Vinit Panchal

  ખૂબ સુંદર રજૂઆત