અંધારે-ભણકારા

You are currently viewing અંધારે-ભણકારા

અથાગ સાગર, નીરવ શાંતિ, મેશ આકાશ,
અને અંદર એકાંત, કોરી ખાય છે.

સુમસાન રસ્તો, ચિરતો સન્નાટો, ઠંડો સુસવાટો,
અને લાંબો પડછાયો, ધ્યાન દોરી જાય છે.

રડતા કુતરા, પડતા પથરા, ઉડતા છતરા,
અને આંખે ઉજાગરા, ઘોરી જાય છે.

ઘોર અંધારા, મનમાં ઉલાળા, વાગે નગારા,
અને “કાચબા” ઉપાધિ, વ્હોરી જાય છે.

– ૨૮/૧૧/૨૦૨૦

આ કવિતાને મિત્રો સાથે શેર કરો

Leave a Reply

This Post Has One Comment

  1. મનોજ

    એકદમ ભયાનક અને રૂંવાડા ઉભા કરી દે એવું દ્રશ્ય ખડું કર્યું….👍👍👍