અણસાર

You are currently viewing અણસાર

ઈશારો એક જ વાર મળે,
એને સમજી જવો પડે,
માયાવી ને બહુરૂપિયો,
પણ ઓળખી લેવો પડે.

નાના એવાં સંકેતો જઈ-
એક બિંદુમાં મળે,
સાંભળી લેવું છઠ્ઠીનું, કે-
પાંચ તો ઓછી પડે.

હોય પણ સંદેશ એવો કે-
તરત ના ઉતરે ગળે,
સમજે જે’એને શાનમાં,
એને એ “કાચબા” ફળે…. ઈશારો૦

– ૦૮/૦૪/૨૦૨૨

[ઘણીવાર કોઈ અણબનાવ બનતાં પહેલાં એનો એક “અણસાર” આપે છે. એને ઓળખવાનું જરા અઘરું હોય છે પણ જો સમજી જવાય તો કદાચ ટાળી શકાય છે…]

આ કવિતાને મિત્રો સાથે શેર કરો

Leave a Reply

This Post Has 2 Comments

  1. Ashish

    Good

  2. Ishwar panchal

    ખુબ ઉપયોગી વિચાર કવિએ કવિતાના માધ્યમ થી વ્યક્ત કર્યો.