બળવો

You are currently viewing બળવો

હૈયાની વાત હોઠને નહીં ફાવી,
હોઠની વાત હૈયાને નહીં ફાવી.

આંખો તો ઘડીકમાં માની ગઈ,
શાલીનતા આંસુને નહીં ફાવી.

મળતે જો નજર તો વાત થઈ જતે,
અરજીઓ રસનાને* નહીં ફાવી.

બીડાઈ જાત હાથ પણ અદબમાં,
દુરીઓ ટેરવાં ને નહીં ફાવી.

દેકારા થયાં હશે છૂટવાના,
જોહુકમી પડદાને# નહીં ફાવી.

વર્ષો પછી તો માંડ મળ્યા’તા,
ખુષ્કી** હોઠોને નહીં ફાવી.

જામીન આપવાની “કાચબા”,
ઘમકી હૈયાને નહીં ફાવી.

– ૦૭/૦૧/૨૦૨૨

*રસના – જીભ, #કાનનો પડદો, **ખુષ્ક – સૂકી ચામડી ( સૂકા વાતાવરણમાં ચામડી સુકાઈ જવી તે)

આ કવિતાને મિત્રો સાથે શેર કરો

Leave a Reply

This Post Has 2 Comments

  1. Ishwar panchal

    ખુબ સરસ ભાવનાત્મક રચના.

  2. Sandipsinh Gohil

    Jabardast- Uttam Gujarati Sanskaran