જંકફૂડ

You are currently viewing જંકફૂડ

સવાર સવારમાં થાળી પીરસાઈ ગઈ,
સુગંધ આખા ઘરમાં ફેલાઈ ગઈ,
ભૂખ એણે એવી તે જગાડી,
દાતણ કર્યા વગર પણ જમાઈ ગઈ.

વાનગી બધીજ ગરમાગરમ,
બધી જ એકદમ તાજી માજી,
થોડી તીખી ટમટમતી, ને
થોડી ખટ-મીઠી, ઉભરાતી.

આદત સૌની હવે બદલાઈ ગઈ,
થાળી ધીમે ધીમે વિસરાઈ ગઈ,
સ્વાસ્થ્ય “કાચબા” ચડી ગયું અભરાઈએ,
પ્લેટમાં મસાલેદાર ગોસીપ ઠુંસાઈ ગઈ.

– ૦૧/૦૩/૨૦૨૧

આ કવિતાને મિત્રો સાથે શેર કરો

Leave a Reply