જશે

You are currently viewing જશે

આ સમય પળવારમાં વીતી જશે,
જીતશે જે દોડતાં શીખી જશે.

એક જણ એવી રીતે હરખાય કે-
કોઈ આવી ઘાવ પણ સીવી જશે.

કાંકરા પાણી તળે કચડાય છે,
ડૂબવાની ત્યાં સુધી ભીતિ જશે.

સાતમા આકાશથી ઉપર સુધી,
મહેનતુનાં નામની લીટી જશે.

સંતતિનાં પાપ પણ પુચકારતા-
આંધળાના રાજમાં નીતિ જશે.

– ૧૧/૧૦/૨૦૨૨

[અમદાવાદથી પ્રકાશિત દૈનિક ‘સનવિલા સમાચાર’ ના ૨૪/૦૩/૨૦૨૪ ના‌ અંકની ‘રંગશ્રી’ પૂર્તિની ‘ગઝલ’ કોલમમાં પ્રકાશિત]

આ કવિતાને મિત્રો સાથે શેર કરો

Leave a Reply