ખાલી આકાશ

You are currently viewing ખાલી આકાશ

સવાલો એની આંખમાં હતાં,
જવાબો એની પાંખમાં હતાં,

સીધે સીધાજ કંઈ ઉંચે જવાય?
વળાંકો કેટલાં શાખમાં હતાં,

જરૂર હતી અંદર જોવાની,
વિક્લપો સવા લાખમાં હતાં,

ભટકતો રહ્યો જંગલ જંગલ,
ધનુષ ને બાણ તો કાંખમાં હતાં,

વપરાયા વગરના હુન્નર, ત્રાસી,
નાસી જવાની તાકમાં હતાં,

સાંજ પડ્યે સમજ ના પડી,
અજ્ઞાનમાં કે તુમાંખમાં હતાં,

છતી પાંખે પણ ઉડ્યા નહીં “કાચબા” ,
પસ્તાવા એની રાખમાં હતાં.

– ૧૧/૦૮/૨૦૨૧

આ કવિતા ને મિત્રો સાથે શેર કરો
0 0 votes
રેટિંગ
guest
1 પ્રતિભાવ
Inline Feedbacks
View all comments
Ishwar panchal
Ishwar panchal
16-Oct-21 6:32 pm

છતી પાંખે પણ ઉડ્યા નહીં,
ખૂબ આત્મચિંતન યુક્ત કવિતા.