નહીં નેં?

You are currently viewing નહીં નેં?

ઈશ્વર છે, એટલે પૂજા કરીએ, એવું નથી,
પૂજા કરીએ છે, એટલે ઈશ્વર છે,

ઈશ્વર છે, એટલે ચમત્કાર કરે, એવું નથી,
ચમત્કાર કરે છે, એટલે ઈશ્વર છે,

ઈશ્વર છે, એટલે વાત સાંભળશે, એવું નથી,
વાત સાંભળે છે, એટલે ઈશ્વર છે,

ઈશ્વર છે, એટલે ધ્યાન રાખશે, એવું નથી,
ધ્યાન રાખે છે, એટલે ઈશ્વર છે,

ઈશ્વર છે, એટલે સંસાર ચાલશે, એવું નથી,
સંસાર ચલવે છે, એટલે ઈશ્વર છે,

ઈશ્વર છે “કાચબા”, નમીએ, એવું નથી,
શ્રદ્ધાથી નમીએ છે, એટલે ઈશ્વર છે.

– ૧૬/૦૯/૨૦૨૧

[ઈશ્વરની પૂજા શું કામ કરવાની? એ ઈશ્વર છે, એટલે!? કોઈ પોતાની જાતને ઈશ્વર જાહેર કરે, તો શું એની પૂજા કરવા લાગી જવાનું?…”નહીં, ને“.. તો પછી કેમ કોઈની પૂજા કરવાની?…]

આ કવિતા ને મિત્રો સાથે શેર કરો
5 1 vote
રેટિંગ
guest
4 પ્રતિભાવો
Inline Feedbacks
View all comments
સ્વાતિ શાહ
સ્વાતિ શાહ
07-Jul-22 9:35 pm

વાહ… ગજબ 👌👌👌🙏

Nita anand
Nita anand
21-Nov-21 4:16 pm

શ્રદ્ધાથી નમીએ છીએ એટલે ઈશ્વર છે ….
વાહ ખૂબ જ ઉમદા અભિવ્યક્તિ :
👌👌👌👌👌

Ishwar panchal
Ishwar panchal
20-Nov-21 7:52 pm

ખૂબ સરસ કવિતા.

મનોજ
મનોજ
20-Nov-21 9:18 am

ઈશ્વરને પુજાવું હોય તો ચમત્કાર કરતાં રહેવાં પડશે….ખૂબ ઉમદા વિચાર.. 👍👍