ચાલ્યા કરે

  • Post published:10-Apr-23

આમ તો ખાસ તકલીફ તું પડવા નથી દેતો,હળવું હળવું તપાવે પણ બળવા નથી દેતો. હાથવગાં મૂકી આપે સમાધાનો કાયમ,પથરા રસ્તે આવ્યાં કરે નડવા નથી દેતો. પહેલાં નહીં વહેલાં પણ સૂચના દઈ દે છે તું,સામી મળે બલાઓ, માથે ચઢવા નથી દેતો. દૂર ઉભો ઉભો બસ જોયા કરે ઘટનાક્રમ,કાવાદાવા કરે જો કોઈ ફળવા નથી દેતો. પરિશ્રમ નું ફળ ન દે…

Continue Readingચાલ્યા કરે

દ્વિધા

  • Post published:20-Mar-23

સમસ્યા એ પણ છે કે સહેલો રસ્તો જ નથી,સમસ્યા એ પણ છે કે કોઈ છૂટકો જ નથી. આંધળે પાટે દોડીને જીતવાની છે સ્પર્ધા,સમસ્યા એ પણ છે કે આડો પટ્ટો જ નથી. ક્ષિતિજપારથી ચાલી આવીએ પોરો ખાવા,સમસ્યા એ પણ છે કે ધરતીનો છેડો જ નથી. સજા ભોગવી લઈએ તો ગુસ્સો ઠરે એમનો,સમસ્યા એ પણ છે કે હાથમાં ડંડો જ…

Continue Readingદ્વિધા

ગફલત

  • Post published:13-Mar-23

તને કોઈ જોતું નથી, એ તારો વ્હેમ છે,પડદા પાછળ કશું નથી, એ તારો વ્હેમ છે. તું ધારે એ કરે વિના કોઈ રોક-ટોક, પણ-માથે કોઈ બેઠું નથી, એ તારો વ્હેમ છે. જી-હજુરી કરે જોઈને શક્તિશાળી, પણ-નબળાનું કોઈ સગુ નથી, એ તારો વ્હેમ છે. તરાપ મારી જે આવે એ લઇ લેવામાં-તારું કશું જ જતું નથી, એ તારો વ્હેમ છે. તારી…

Continue Readingગફલત

રહસ્ય

  • Post published:06-Mar-23

અહીં કોણ કોનાં ઈશારે ચાલે છે, બધાને ખબર છે,વર્ષોથી ઘેર ઘેર આમજ ચાલે છે, બધાને ખબર છે. રામે ઘડીને માટીના મૂકી દીધા છે રમતાં, પણ કોણ -ભરાવે ચાવી ને રમકડું ક્યારે ચાલે છે, બધાને ખબર છે. જોડી દીધાં છે પૈડાં બે, એક મોટું ને એક નાનું,હાલક ડોલક ગાડું કેમ કરીને ચાલે છે, બધાને ખબર છે. ડંફાસો મારે કે…

Continue Readingરહસ્ય

સ્વદેશાગમન

  • Post published:20-Feb-23

માતૃભૂમિને નમન કરીને આવું છું,કર્મભૂમિનું ભ્રમણ કરીને આવું છું, માનો ખોળો છૂટ્યાંનો રંજ તો છે,કાળજું થોડું કઠણ કરીને આવું છું. માગ્યું ન'તુ પણ, નીકળી જવું પડ્યું,બાળપણ આખું દફન કરીને આવું છું. ભલું થજો એનું, મને એ યોગ્ય ગણ્યો,સદભાગ્ય પાણીગ્રહણ કરીને આવું છું. સ્વાદ એનો કેમ કરી ભૂલાય મારાથી,ચપટી ધૂળ જમણ કરીને આવું છું. રખેને સમજતો કે રહું છું…

Continue Readingસ્વદેશાગમન

સહિષ્ણુ

  • Post published:06-Feb-23

ફરક તો એમનેય પડશે જરૂર,આવીને અમને એ મળશે જરૂર. લઈને જ આવશે એ લેખાં ને જોખાં,હક છે એ એમનો એ વઢશે જરૂર. જાણું છું એમનો સ્વભાવ છે કેવો,થોડીક તો બાંધછોડ કરશે જરૂર. સંબંધ જ એવો છે વર્ષો પુરાણો,શરમ બે આંખોની નડશે જરૂર. ખબર અમારી એ પુરી જ રાખે,જખ્મો નું ઠેકાણું જડશે જરૂર. અંદરથી જાણે કે નાળિયેર જેવાં છે,નક્કી…

Continue Readingસહિષ્ણુ