હું એને ગમું

  • Post published:20-Oct-20

હું એવું તો શું કરૂં કે એને ગમી જાઉં... એ કામમાં કોઈ'દિ અટવાઈ જાય, રોટલી થોડી દાઝી જાય, શાકમાં ભલે કારેલા હોય, તોય હું હસતા મોઢે જમું, હું એવો થાઉં, કે એને  ગમું.....

Continue Readingહું એને ગમું

બહુ ફરક છે

  • Post published:17-Oct-20

બહુ ફરક પડી જાય છે પળવારમાં... માણસ આખો બદલાઈ જાય છે પળવારમાં.... એક જ ક્ષણ, એકજ ઘટના, એકજ ઉપલબ્ધી, ... અને માણસ તરત બદલાઈ જાય છે... સન્નાટા સન્નાટા માં ફરક છે, તોફાન પછીનો અને તોફાન પહેલાનો....

Continue Readingબહુ ફરક છે

ઈશ્વર ને ફરિયાદ

  • Post published:13-Oct-20

વારંવારની રજૂઆતો છતાંય પોતાની સમસ્યાઓમાં કોઈ ફરક નહીં પડતા અકળાયેલા અને રિસાયેલા એક બાળકની ઈશ્વર ને ફરીયાદ... કેટલો નવરો છે! તને કોઈજ કામ નથી? મારા સિવાય ચોપડીમાં, બીજું કોઈજ નામ નથી?....

Continue Readingઈશ્વર ને ફરિયાદ

પરબ

  • Post published:12-Oct-20

વાત બે લૂપ્ત થતી પ્રજાતિઓ ની - પાદરે રમતું બાળપણ અને પરબ બનાવતા સજ્જન. રમવા ગયા સિમાડે, આંગણાં દૂર રહી ગયા, “વે'લા પાછા ફરશું, માં” એટલું કહી ગયા. ખૂબ જોરથી દોડ્યા, પછી ધૂળમાં પડી ગયા, ચૂર થઈને લોટ્યા, જ્યારે શ્વાસ ચડી ગયા....

Continue Readingપરબ

બારકસ

  • Post published:10-Oct-20

બાળકોની મસ્તી અને માતા-પિતા ની મગજમારી - કાયમની રસ્સા-કસ્સી. માતા-પિતા કાયમ ફરિયાદ કરતા રહે છે કે બાળકો બહુ મસ્તી કરે છે, કહ્યલું માનતા નથી, બઉ જિદ્દી છે.. વગેરે..વગેરે.... પણ એમને કોણ યાદ અપાવે કે 'છાશ ભી કભી દહીં થી'.... સાંજ પડી ને થયું "પ્રભાત", જંગલ માંહે શંખનાદ, ઢોલ-નગારાં, ભૂંગળ પિંગળ, ચારેબાજુ હર્ષનાદ.

Continue Readingબારકસ