પ્રસ્તાવ

You are currently viewing પ્રસ્તાવ

ઉતાવળ નથી મને, વિચારીને જવાબ આપજો,
પણ જયારે પણ આપો, તો ‘હા’ આપજો.

માંગી લો સમય જેટલો, તમારે જોઈએ વિચારવા,
શ્વાસ રોકીને બેઠો છું, જરાક ધ્યાન આપજો.

સ્વતંત્ર માલિકી છે, તમને, તમારી ઇચ્છાઓની,
મારી પણ નાનકડી છે, એક વરદાન આપજો.

વશ ના થશો કોઈપણ, ગેરવ્યાજબી દબાણને,
મનમાં જે ભાવના મોટી હોય, એને માન આપજો.

સવાલ છે બે ધબકારના, જીવન-મરણ, અસ્તિત્વનો,
જયારે પણ વિચાર કરો, દીલ પર ભાર આપજો.

ગણતરી હું કરીશ, તમારા પ્રત્યેક શ્વાસની,
મારી સાથેના સપનાનો, તમે હિસાબ આપજો.

ખાલી હાથે આવ્યો, “કાચબો” તમારી શરણે,
મહેંદી તમારા નામની એમાં પાડી આપજો.

– ૧૫/૧૨/૨૦૨૦

આ કવિતાને મિત્રો સાથે શેર કરો

Leave a Reply

This Post Has 3 Comments

 1. Jayesh gohil

  ખૂબ સરસ ભાઈ

 2. સ્વાતિ શાહ

  વાહ.. વાહ… અદભુત વાત કરી 👌👌👌
  જોરદાર 👌👌👌

 3. Ishwar panchal

  સરસ શબ્દો થી રચાયેલી કવિતા.