શિક્ષક

You are currently viewing શિક્ષક

પરીક્ષા કરે એ, પરિણામ પણ આપે છે,
દોડાવે દિવસે, રાતે વિરામ પણ આપે છે.

મંથન કરીને કાઢવા, અમૃત, હળાહળ, કંઈ પણ,
શાંત, એ, દરિયામાં તોફાન પણ આપે છે.

વંટોળે ખેરવે એ ઝાડવાં ને ઝાંખરા, તો
વાળવા ને કાપવાનું કામ પણ આપે છે.

તપાવે ભઠ્ઠીમાં ને લાલચોળ કલેડે*,
મીઠો એ રોટલો ઈનામ પણ આપે છે.

મૃગજળોના ટોળામાં મળી જાય કૈંક વીરડા,
અસ્તિત્વનું કોઈવાર એ પ્રમાણ પણ આપે છે.

બાળીને કરે ભષ્મ, ને ભેળવી દે માટીમાં,
માટીને પછી જીવનનું વરદાન પણ આપે છે.

મુક્યો છે “કાચબા” છુટ્ટો તને તરવા, પણ-
થોડું એ તારા પર ધ્યાન પણ આપે છે. …પરીક્ષા કરે૦

– ૨૪/૦૨/૨૦૨૨

*કલેડું – માટીની તાવી

આ કવિતાને મિત્રો સાથે શેર કરો

Leave a Reply

This Post Has 2 Comments

  1. Ishwar panchal

    શિષ્ય અને ગુરૂ વિશે નું અદભુત મનોમંથન,
    શિક્ષક નું સંપૂર્ણ સન્માન તે પણ ( કવિતા ) ના રૂપમાં.

  2. Sandipsinh Gohil

    Khub Saras Rachna