કોઈ છંદ કે નિશ્ચિત લય રહિત કવિતાઓ

સંવાદે સંયમ

  • Post published:08-Jul-21

શબ્દોનો તું સ્વામી છે, પણ બોલે ત્યાં સુધી જ, બોલેલા શબ્દનો તું ગુલામ છે… એટલે જ જરૂર છે ..સંવાદે સંયમ

ઓછું બોલ,
પણ, મીઠું બોલ,

મીઠું કદી,
અસત્ય ના બોલ,

Continue Readingસંવાદે સંયમ

મોકળો માર્ગ

  • Post published:08-Jun-21

તને એમ લાગતું હોય કે માત્ર મારા ખસી જવાથી કે થોભી જવાથી તું આગળ નીકળી શકશે,
તો લે, હું આ ઉભો રહી ગયો, તું આગળ જતો હોય તો મારાથી વધારે ખુશ કોણ હોય?.... 

લે, ભલે, તું આગળ નીકળ,
જો એમાં આનંદ મળતો હોય,...

Continue Readingમોકળો માર્ગ

ઉકળાટ

  • Post published:31-May-21

સૂર્ય ને કહો કે હવે થોડો ઠંડો પડે, મારા મનનો ઉકળાટ વધી ગયો છે...
જાણો કેમ મનમાં ઉકળાટ છે? શું કામ મન બેચેન છે? અને આ ક્રોધ શાનો છે?

કહી દેજે તારા સુરજને,
બહુ ગરમી ના કરે

Continue Readingઉકળાટ

માર્ગદર્શક

  • Post published:19-May-21

અત્યારે મને તારી કોઈ જ જરૂરિયાત નથી,
તું તારે હમણાં જતો રહે, હું જ્યારે રસ્તો ભટકી જાઉં,
કોઈ મૂંઝવણ માં મૂકાઈ જાઉં, જ્યારે મને કશું સુઝે નહિ,
તું ત્યારે જ આવજે, મારો માર્ગદર્શક બનીને. જાણો ...

રસ્તો ભટકી જાઉં -
તું ત્યારે આવજે,
આંગળી ચીંધજે,
રસ્તો બતાવજે,

Continue Readingમાર્ગદર્શક

શુભારંભ

  • Post published:09-May-21

આપણાં જીવનમાં કેટલી વાર એવું બને છે કે
આપણે કોઈ નવી શરૂઆત કરવા નો વિચાર કરીએ,
એના માટે યોજના બનાવીએ છીએ અને જ્યારે
એના પર કામ શરૂ કરીએ ત્યારે
પ્રથમ પ્રયત્ને જ અડચણ આવી જાય ...

કંઈક નવું કરવાના વિચાર સાથે ઉઠે છે,
એને પાર પાડવાને યોજનાઓ ગૂંથે છે,

Continue Readingશુભારંભ

કળી

  • Post published:30-Apr-21

કંઈક ખળભળાટ થયો અને
ઘરમાં એક નવા મહેમાન નું આગમન થયું....
એના આગમન અને સ્વાગત માટે
કંઈ કેટલાય પ્રયત્નો કર્યા અને કેટ કેટલી
મહેનત કરી અને પછી જ્યારે આખરે
એ ડાળે “કળી” ખીલી ત્યારનો આનંદ જ કંઈક અદભૂત રહ્યો ...

Continue Readingકળી