બાળકો માટેની, બાળકોને સંબોધેલી કે બાળકોને સમાજ આપતી બાળ સહજ કવિતાઓ

પપ્પાને વેકેશન જોઈએ છે (ગીત)

  • Post published:07-Jan-22

પપ્પો ગાંડો થઈ ગ્યો,પપ્પાને વેકેશન જોઈએ..!!છટકી કમાન એની,પપ્પાને વેકેશન જોઈએ..!! સીધો સીધો જાતો હોય તો જાને ધંધે,વાંકો થઈને આવતો હોય તો તારે લમણે,એક જ઼ કામ તો આળસુ તારે ભાગે, એમાં આડાઈ? તને તો નિરાંત શાની?પપ્પાને વેકેશન જોઈએ...!!!ભલેને દુઃખતી પાની,પપ્પાને વેકેશન જોઈએ...!!! ... પપ્પો ગાંડો૦ ખાતો હોય તો ખા ને રોટલા ઠંડા ઠંડા,ઓછાં હોય તો ખાજે થોડા ભીડનાં ધક્કા,ઘરમાં…

Continue Readingપપ્પાને વેકેશન જોઈએ છે (ગીત)

કોણ જાણે

  • Post published:03-Nov-21

ખબર નથી પડવા દેતો કે એનાં મનમાં આખરે ચાલે છે શું? કશું જ બોલતો નથી, પૂછો તો કશું કહેતો નથી, "કોણ જાણે" મનમાં શું ભરીને ચાલ્યા કરે છે...

Continue Readingકોણ જાણે

ચલક ચલાણી

  • Post published:07-Jul-21

ચાલો આજે જઈએ ભૂતકાળમાં, ફરીથી થઈએ ભૂલકાં અને યાદ કરીએ આપણાં મિત્રો સાથે કરેલી મોજ મસ્તી યાદ કરીએ અને રમીએ… ચલક ચલાણી....

Continue Readingચલક ચલાણી

લીલી નાં ફૂલ

  • Post published:04-May-21

પ્રિય વાચકમિત્રો,
આ એક નવો પ્રયોગ કર્યો છે, એક બાળગીત લખ્યું છે - લીલી નાં ફૂલ. મારી પ્રોફાઈલ માં જેટલા પણ શિક્ષણગણ છે એમને મારી નમ્ર વિનંતી છે કે આ બાળગીત પર તમારા પ્રતિભાવો જરૂરથી આપશો અને આપને ગમે તો અન્ય શિક્ષક મિત્રો સાથે પણ શેર કરજો અને એમના પણ પ્રતિભાવો લેજો.
કોઈ મિત્ર આ શબ્દો ને ગીત સ્વરૂપે એક ધૂન માં પરોવી આપે તો એમનો ખૂબ ખૂબ આભારી રહીશ.

મારી લીલી ને ખીલ્યાં ફૂલ,
હવે મારે કરવી નથી કોઈ ભૂલ,
હું ફુલડાં નહીં ચૂંટું.

Continue Readingલીલી નાં ફૂલ

માટીની મહેક

  • Post published:25-Mar-21

રમવા દો થોડીક વાર માટીમાં મને,
સુગંધ મારા શરીરમાંથી જતી રહી છે,
ઉગી ગયા છે જંગલો પથ્થરનાં શહેરમાં,
જમીન મારા રમવાની ઘટી રહી છે.

Continue Readingમાટીની મહેક

નાદાન

  • Post published:25-Feb-21

એને ડબ્બો ખોલીને જોવો છે,
એને ફુગ્ગો ફોડીને જોવો છે,
ફીણ ઘસીને સાબુનો,
એને ખોબો ભરીને જોવો છે.

એને પારો ચઢતો જોવો છે,
એને તારો ખરતો જોવો છે,

Continue Readingનાદાન