સ્ત્રી જીવન, પ્રેમ, સંઘર્ષ, ઉપલબ્ધી, માતૃત્વ વગેરે, સ્ત્રી-લક્ષી વિચારોની કવિતાઓ

અવસર

  • Post published:19-Apr-22

મારા પર તને ગુસ્સો છે જાણું છું, પણ મારો વિશ્વાસ કર, મને મારી વાત કહેવાનો "અવસર" તો આપ, તારી બધી જ ગેરસમજણ દૂર થઈ જશે...

Continue Readingઅવસર

શું કહે છે?

  • Post published:18-Apr-22

આમ ક્યાં સુધી આશંકા અને અનુમાન પર ભવિષ્યને લટકતું રાખશું. એક વાર પ્રયોગ કરી જોઈએ તો ખબર પડે શું પરિણામ આવે છે. બોલ “શું કહે છે?” અખતરો કરી જોવો છે?...

Continue Readingશું કહે છે?

એક વિકલ્પ

  • Post published:24-Mar-22

રોજે રોજ શું આમ સાવ એકધારું અને નીરસ જીવન જીવ્યા કરવાનું? જીવનમાં કંઈક તો રોમાંચ હોવો જોઈએ ને? તારે જો તારો દિવસ સુધારવો હોય, તો "એક વિકલ્પ" છે. આવ મારી સાથે, બેસ મારી પાસે અને પછી જો જીંદગીની મજા કેવી રીતે લેવાય છે તે...

Continue Readingએક વિકલ્પ

આઘાત

  • Post published:23-Mar-22

તારા પર શું વિતી છે એનો હું કદાચ અંદાજ પણ નહીં લગાવી શકું. જે થઈ ગયું છે એને બદલી તો નહીં શકું, પણ તને આ "આઘાત" માંથી જલ્દીથી બહાર કાઢવાનો પ્રયત્ન અવશ્ય કરી શકું....

Continue Readingઆઘાત