જીવનનાં ઉતાર-ચઢાવ અને આંટી-ઘૂંટીઓને ચરિતાર્થ કરતી કવિતાઓ

એટલું તો સમજ

  • Post published:21-Aug-23

બધું જ મારાથી થઈ શકે તો જણાવ તારી જરૂર શું છે?કરમ કર્યેથી મળી શકે તો જણાવ તારી જરૂર શું છે? હું તીર કાઢી મલમ લગાડું, પરંતુ ઉપચાર એકલાથી,ફરીથી પંખી ઉડી શકે તો જણાવ તારી જરૂર શું છે? ધરમની પોકાર પર મહાદેવ હર કરીને હુંકાર કરીએ,લડીને સેના જીતી શકે તો જણાવ તારી જરૂર શું છે? અહીંનું પાણી સુકાય ક્યારે…

Continue Readingએટલું તો સમજ

હાહાકાર

  • Post published:29-Jun-23

સારું નરસું થાતાં થાશે, પણ હમણાં શું?આખર નિકળી પાર જવાશે, પણ હમણાં શું? અત્યાચારો એનાં ભરતાં જાય ઘડાને,ફૂટશે એ જ્યારે ઉભરાશે, પણ હમણાં શું? જેનાં ખાતર લડ્યાં એને ભાન થશે‌ ને-કોઈ'દી સ્મારક થઈ પૂજાશે, પણ હમણાં શું? બાણોની શૈયા પર સૂતા કણસે ભીષ્મ,યમરાજા લેતાં લઈ જાશે, પણ હમણાં શું? નુકશાની શું ઓછી છે અહીં ધર્મના પક્ષે,ઉત્સવ જીતીને ઉજવાશે,…

Continue Readingહાહાકાર

ચાલ્યા કરે

  • Post published:10-Apr-23

આમ તો ખાસ તકલીફ તું પડવા નથી દેતો,હળવું હળવું તપાવે પણ બળવા નથી દેતો. હાથવગાં મૂકી આપે સમાધાનો કાયમ,પથરા રસ્તે આવ્યાં કરે નડવા નથી દેતો. પહેલાં નહીં વહેલાં પણ સૂચના દઈ દે છે તું,સામી મળે બલાઓ, માથે ચઢવા નથી દેતો. દૂર ઉભો ઉભો બસ જોયા કરે ઘટનાક્રમ,કાવાદાવા કરે જો કોઈ ફળવા નથી દેતો. પરિશ્રમ નું ફળ ન દે…

Continue Readingચાલ્યા કરે

દ્વિધા

  • Post published:20-Mar-23

સમસ્યા એ પણ છે કે સહેલો રસ્તો જ નથી,સમસ્યા એ પણ છે કે કોઈ છૂટકો જ નથી. આંધળે પાટે દોડીને જીતવાની છે સ્પર્ધા,સમસ્યા એ પણ છે કે આડો પટ્ટો જ નથી. ક્ષિતિજપારથી ચાલી આવીએ પોરો ખાવા,સમસ્યા એ પણ છે કે ધરતીનો છેડો જ નથી. સજા ભોગવી લઈએ તો ગુસ્સો ઠરે એમનો,સમસ્યા એ પણ છે કે હાથમાં ડંડો જ…

Continue Readingદ્વિધા

ગફલત

  • Post published:13-Mar-23

તને કોઈ જોતું નથી, એ તારો વ્હેમ છે,પડદા પાછળ કશું નથી, એ તારો વ્હેમ છે. તું ધારે એ કરે વિના કોઈ રોક-ટોક, પણ-માથે કોઈ બેઠું નથી, એ તારો વ્હેમ છે. જી-હજુરી કરે જોઈને શક્તિશાળી, પણ-નબળાનું કોઈ સગુ નથી, એ તારો વ્હેમ છે. તરાપ મારી જે આવે એ લઇ લેવામાં-તારું કશું જ જતું નથી, એ તારો વ્હેમ છે. તારી…

Continue Readingગફલત

સ્વદેશાગમન

  • Post published:20-Feb-23

માતૃભૂમિને નમન કરીને આવું છું,કર્મભૂમિનું ભ્રમણ કરીને આવું છું, માનો ખોળો છૂટ્યાંનો રંજ તો છે,કાળજું થોડું કઠણ કરીને આવું છું. માગ્યું ન'તુ પણ, નીકળી જવું પડ્યું,બાળપણ આખું દફન કરીને આવું છું. ભલું થજો એનું, મને એ યોગ્ય ગણ્યો,સદભાગ્ય પાણીગ્રહણ કરીને આવું છું. સ્વાદ એનો કેમ કરી ભૂલાય મારાથી,ચપટી ધૂળ જમણ કરીને આવું છું. રખેને સમજતો કે રહું છું…

Continue Readingસ્વદેશાગમન