મુક્તકો સ્વરૂપે રચાયેલી કવિતાઓ

વાયુ વિકાર

  • Post published:06-Dec-22

હવામાં ઉડાય, આમ વાંધો નહીં,
ઉડી જવાય, જો દોરી બાંધો નહીં.
હવા ભરીને જ, ઊંચે ઉડાય આમ તો,
પડી જવાય, જો કાણું સાંધો નહીં.

હવા ભરાય, જો ભ્રમ ભાંગો નહીં,
ફૂલી જવાય, જો ખીંટે ટાંગો નહીં,
ભારી થઈને ‘હલકાં’ થઈ ગયાનું,
ખિતાબ મળે, ભલેને માંગો નહીં.

હવા તો ફરે, વધારે ફાંકો નહીં,
દશા બગડે, જો એને આંકો નહીં,
તારી ચડતી હોય ત્યારે ચેતીને “કાચબા”,
સીધા સાથે ચાલજે વાંકો નહીં.

– ૧૭/૦૪/૨૦૨૨

આ કવિતાને મિત્રો સાથે શેર કરો
Continue Readingવાયુ વિકાર

અણસાર

  • Post published:03-Oct-22

ઈશારો એક જ વાર મળે,
એને સમજી જવો પડે,
માયાવી ને બહુરૂપિયો,
પણ ઓળખી લેવો પડે.

નાના એવાં સંકેતો જઈ-
એક બિંદુમાં મળે,
સાંભળી લેવું છઠ્ઠીનું, કે-
પાંચ તો ઓછી પડે.

હોય પણ સંદેશ એવો કે-
તરત ના ઉતરે ગળે,
સમજે જે’એને શાનમાં,
એને એ “કાચબા” ફળે…. ઈશારો૦

– ૦૮/૦૪/૨૦૨૨

[ઘણીવાર કોઈ અણબનાવ બનતાં પહેલાં એનો એક “અણસાર” આપે છે. એને ઓળખવાનું જરા અઘરું હોય છે પણ જો સમજી જવાય તો કદાચ ટાળી શકાય છે…]

આ કવિતાને મિત્રો સાથે શેર કરો
Continue Readingઅણસાર

કર્મફળ

  • Post published:19-Aug-22

એવો કેવો હિસાબ કરે,
કાલનો સરભર આજ કરે,
અહીંનું અહીંયા પૂરું થાશે,
એવો શું કામ પ્રલાપ કરે.

ધોઈ ધોઈને કેટલું ધોવું,
કેટલાં કોઈ જાપ કરે?
પાછલાં ભાવનું કોણે જોયું,
આ ભવ માત્ર વિલાપ કરે.

ભેગું કરવા દેતો નથી કંઈ,
છેલ્લે સઘળું રાખ કરે,
સાંજ સુધી તો બળ્યા કર્યા,
ક્યારે ઓછો તાપ કરે?

બોધ નથી ને પૂર્વ કર્મોનો,
શેનો પશ્ચાતાપ કરે?
આત્મા કકળે એટલો “કાચબા”,
કોઈને કેમ સંતાપ કરે?

– ૩૦/૦૩/૨૦૨૧

[એક બાજુ તો કહે છે કે અહીંનું કરેલું બધું અહીં જ ચૂકવીને જવું પડશે, ને બીજી બાજુ એમ પણ કહે છે કે પાછલા જન્મોનાં જમા ઉધાર પણ આ જન્મમાં ચૂકવવા પડે છે. આ તે કેવો વિરોધાભાસ? અહીંનો હિસાબ અહીં જ થઈ જતો હોય તો આ પાછલું લ્હેણું કેવું?]

આ કવિતાને મિત્રો સાથે શેર કરો
Continue Readingકર્મફળ

અળખામણું

  • Post published:01-Aug-22

ચૂપ હતાં તો બધાને ગમતાં,
રમકડું સમજી અમોને રમતાં,
ગરજ અમારી હતી જ્યાં સુધી,
આગળ પાછળ અમારી ભમતાં.

સૌને જેમ ફાવે એમ કરતાં,
શાંતિ સુખ-ચેન અમારાં હરતાં,
પૂછો એમને – કેમ પ્રતાડો,
ન્હોર મારતા, બચકાં ભરતાં.

વિનમ્ર હતાં તે બધાંને નમતાં,
શાંતિ વ્હાલી હતી તે ખમતાં,
ક્યાં સુધી કોઈ સહન કરે પણ,
દરેકની “કાચબા” હોય ને ક્ષમતા.

– ૨૮/૦૩/૨૦૨૨

[જ્યાં સુધી અમે ચૂપચાપ લોકોનાં ખેલ જોયાં કર્યા ત્યાં સુધી બધાને બહુ સારાં લાગ્યાં, પણ જ્યારથી અમારાં હક માટે અમે લડવા માંડ્યા ત્યારથી બધાનાં “અળખામણાં” થઈ ગયાં છીએ…]

આ કવિતાને મિત્રો સાથે શેર કરો
Continue Readingઅળખામણું

ઉખાણું

  • Post published:09-Jun-22

સમજો તો સમસ્યા છે,
ના સમજો તો સમસ્યા છે,
એક ક્ષણની શાંતિ ખાતર,
જીવન આખું તપસ્યા છે.

જાણીનેય ભટક્યા છે,
ન જાણીનેય ભટક્યા છે,
ચાલ્યા એટલાં પાર પડ્યા,
બાકી અહીંયા જ અટક્યા છે.

પામો તો સમસ્યા છે,
ના પામો તો સમસ્યા છે,
કોનાથી ભેદ એનાં “કાચબા”,
અહીંયા રહીને ઉકલ્યા છે.

– ૧૧/૦૩/૨૦૨૨

આ કવિતાને મિત્રો સાથે શેર કરો
Continue Readingઉખાણું