જીવનના ગૂઢ, દાર્શનિક પાસાને રજુ કરતી કવિતાઓ

હાથમાં નથી

  • Post published:17-Sep-23

એ નહીં ઈચ્છે અગર તો પાંદડું હલતું નથી,તું જ નક્કી કર કે તારું કામ કાં ફળતું નથી. જ્યાં સુધી આવે નહીં ને માર્ગમાં કોઈ અડચણો,ત્યાં સુધી કોઈ ભાગ્ય શું, ઈશ્વરને પણ ગણતું નથી. પૂર્ણ તૈયારી કરી'તી કે તિલક કાલે કરે,એ પ્રમાણે પણ અયોધ્યામાં કશું બનતું નથી. નહીં હશે વિશ્વાસ એથી મહેલ ચણ્યો લાખનો,નહીં તો કંઈ એવું નથી કે…

Continue Readingહાથમાં નથી

એટલું તો સમજ

  • Post published:21-Aug-23

બધું જ મારાથી થઈ શકે તો જણાવ તારી જરૂર શું છે?કરમ કર્યેથી મળી શકે તો જણાવ તારી જરૂર શું છે? હું તીર કાઢી મલમ લગાડું, પરંતુ ઉપચાર એકલાથી,ફરીથી પંખી ઉડી શકે તો જણાવ તારી જરૂર શું છે? ધરમની પોકાર પર મહાદેવ હર કરીને હુંકાર કરીએ,લડીને સેના જીતી શકે તો જણાવ તારી જરૂર શું છે? અહીંનું પાણી સુકાય ક્યારે…

Continue Readingએટલું તો સમજ

થોડામાં ચલાવી લઈશ

  • Post published:11-Jul-23

ભેદ આ સંસાર નો નહીં ખોલ તો પણ ચાલશે,બસ મને સમજાય એવું બોલ તો પણ ચાલશે. હા, એ હું સમજી શકું છું તું ચલિત નહીં થઈ શકે,બસ ભજનના તાલે થોડું ડોલ તો પણ ચાલશે. રાખજે ઉંચા શિખર ઉપર ધજાઓ ઘર્મની,છોને નીચે હોય પોલમપોલ તો પણ ચાલશે. બેઉ હાથે વ્હેંચશે તો પણ તને ખૂટશે નહીં.બસ મને તો સ્હેજ નમતું…

Continue Readingથોડામાં ચલાવી લઈશ

હાહાકાર

  • Post published:29-Jun-23

સારું નરસું થાતાં થાશે, પણ હમણાં શું?આખર નિકળી પાર જવાશે, પણ હમણાં શું? અત્યાચારો એનાં ભરતાં જાય ઘડાને,ફૂટશે એ જ્યારે ઉભરાશે, પણ હમણાં શું? જેનાં ખાતર લડ્યાં એને ભાન થશે‌ ને-કોઈ'દી સ્મારક થઈ પૂજાશે, પણ હમણાં શું? બાણોની શૈયા પર સૂતા કણસે ભીષ્મ,યમરાજા લેતાં લઈ જાશે, પણ હમણાં શું? નુકશાની શું ઓછી છે અહીં ધર્મના પક્ષે,ઉત્સવ જીતીને ઉજવાશે,…

Continue Readingહાહાકાર

ચાલ્યા કરે

  • Post published:10-Apr-23

આમ તો ખાસ તકલીફ તું પડવા નથી દેતો,હળવું હળવું તપાવે પણ બળવા નથી દેતો. હાથવગાં મૂકી આપે સમાધાનો કાયમ,પથરા રસ્તે આવ્યાં કરે નડવા નથી દેતો. પહેલાં નહીં વહેલાં પણ સૂચના દઈ દે છે તું,સામી મળે બલાઓ, માથે ચઢવા નથી દેતો. દૂર ઉભો ઉભો બસ જોયા કરે ઘટનાક્રમ,કાવાદાવા કરે જો કોઈ ફળવા નથી દેતો. પરિશ્રમ નું ફળ ન દે…

Continue Readingચાલ્યા કરે

ગફલત

  • Post published:13-Mar-23

તને કોઈ જોતું નથી, એ તારો વ્હેમ છે,પડદા પાછળ કશું નથી, એ તારો વ્હેમ છે. તું ધારે એ કરે વિના કોઈ રોક-ટોક, પણ-માથે કોઈ બેઠું નથી, એ તારો વ્હેમ છે. જી-હજુરી કરે જોઈને શક્તિશાળી, પણ-નબળાનું કોઈ સગુ નથી, એ તારો વ્હેમ છે. તરાપ મારી જે આવે એ લઇ લેવામાં-તારું કશું જ જતું નથી, એ તારો વ્હેમ છે. તારી…

Continue Readingગફલત