પ્રેમ માં ઝૂરતાં અને વિરહ અગ્નિમાં બળતાં પાત્રોની હૈયાવરાળ ઠાલવતી કવિતાઓ

સ્વદેશાગમન

  • Post published:20-Feb-23

માતૃભૂમિને નમન કરીને આવું છું,
કર્મભૂમિનું ભ્રમણ કરીને આવું છું,

માનો ખોળો છૂટ્યાંનો રંજ તો છે,
કાળજું થોડું કઠણ કરીને આવું છું.

માગ્યું ન’તુ પણ, નીકળી જવું પડ્યું,
બાળપણ આખું દફન કરીને આવું છું.

ભલું થજો એનું, મને એ યોગ્ય ગણ્યો,
સદભાગ્ય પાણીગ્રહણ કરીને આવું છું.

સ્વાદ એનો કેમ કરી ભૂલાય મારાથી,
ચપટી ધૂળ જમણ કરીને આવું છું.

રખેને સમજતો કે રહું છું મોજમાં,
ઘા જાતે મારી સહન કરીને આવું છું.

અનુભવ બધે જ “કાચબા” અલૌકિક થયાં,
જ્યાં પણ બેસું ભજન કરીને આવું છું.

– ૨૯/૦૪/૨૦૨૨

[અર્થોપાર્જન ખાતર માતૃભુમીથી દૂર રહેતા હોય, એ રજાઓમાં, વાર-તહેવાર-પ્રસંગે વતનમાં જાય અને રજા પુરી થયે પાછા કર્મભૂમિ તરફ પ્રયાણ કરી જાય, એવો નિત્યક્રમ ચાલ્યા કરે. ત્યારે માણસને એમ થાય કે જ્યાં જાઉં છું એ “સ્વદેશાગમન” છે કે જ્યાં ગયેલો એ હતું?…]

આ કવિતાને મિત્રો સાથે શેર કરો
Continue Readingસ્વદેશાગમન

આઘાત

  • Post published:23-Mar-22

આંસુને હવે વહી જવા દે,
વાત આંખોને કહી જવા દે,

ખંજર તો કાઢીને ફેંકી દે જાતે,
ફાંસ ભલેને રહી જવા દે.

તૂટેલા હૈયાથી કોણ નથી રડતું?
જોતી હોય દુનિયા તો જોઈ જવા દે.

ફાટે જો વાદળ તો સર્જે તારાજી,
ધરતીને સાંબેલું સહી જવા દે.

ઈરાદો એણે પણ જાહેર કર્યા છે તો,
આર કે પાર હવે થઈ જવા દે.

પીંજરને રાખીને શું કરવું તારે?
એનું છે એને એ લઈ જવા દે.

દરિયો બૌ મોટો છે, ઘણાં મળશે “કાચબા”,
એળે આમ જીવતરને નહીં જવા દે. … આંસુને હવે૦

– ૧૮/૦૧/૨૦૨૨

આ કવિતાને મિત્રો સાથે શેર કરો
Continue Readingઆઘાત

બળવો

  • Post published:07-Mar-22

હૈયાની વાત હોઠને નહીં ફાવી,
હોઠની વાત હૈયાને નહીં ફાવી.

આંખો તો ઘડીકમાં માની ગઈ,
શાલીનતા આંસુને નહીં ફાવી.

મળતે જો નજર તો વાત થઈ જતે,
અરજીઓ રસનાને* નહીં ફાવી.

બીડાઈ જાત હાથ પણ અદબમાં,
દુરીઓ ટેરવાં ને નહીં ફાવી.

દેકારા થયાં હશે છૂટવાના,
જોહુકમી પડદાને# નહીં ફાવી.

વર્ષો પછી તો માંડ મળ્યા’તા,
ખુષ્કી** હોઠોને નહીં ફાવી.

જામીન આપવાની “કાચબા”,
ઘમકી હૈયાને નહીં ફાવી.

– ૦૭/૦૧/૨૦૨૨

*રસના – જીભ, #કાનનો પડદો, **ખુષ્ક – સૂકી ચામડી ( સૂકા વાતાવરણમાં ચામડી સુકાઈ જવી તે)

આ કવિતાને મિત્રો સાથે શેર કરો
Continue Readingબળવો

બસ એક નજર

  • Post published:21-Feb-22

નજરથી નજર મેળવીને વાત તો કર,
ના કહેવું કોઈ ગુનો નથી.
વગોવું તમને ભૂતકાળની હા માટે?
મુરીદ છું હું, નગુણો નથી. … નજરથી નજર૦

છોડવું પડે ગમતું, વશ થઈ  દબાણને,
શું રિવાજ આવો વર્ષો જૂનો નથી?
સમજી ન શકું એ માં-ભોમના ‘કર્ષણને,
અંકૂર હું એટલો પણ કૂણો નથી. … નજરથી નજર૦

આત્માઓ એક થઈ પછી શો ફેર પડે,
શરીર વગર સંબંધ સુનો નથી.
સંતાડી શકાય જ્યાં હૃદયની ઉર્મીઓને,
આંખોમાં એવો કોઈ ખૂણો નથી. … નજરથી નજર૦

દઝાડશે નહિ બિલકુલ, તમારી એ આંખોને,
આંખોમાં મારી કોઈ ધૂણો નથી.
“કાચબો” છું દરિયાને બરાબર સમજું છું,
શબ્દ તમારો પાણી જેટલો ઉનો નથી. … નજરથી નજર૦

– ૩૦/૧૨/૨૦૨૧

[તમારી સ્થિતિ ને હું બરાબર સમજું છું, તમે મારી પણ સમજો. વધારે મોટી કોઈ આશ નથી કરતો તમારી પાસેથી, “બસ એક નજર” આ બાજુ નાખી જજો જતાં જતાં… એટલામાં તો હું જીંદગી જીવી લઈશ….]

આ કવિતાને મિત્રો સાથે શેર કરો
Continue Readingબસ એક નજર

જક્કી

  • Post published:19-Feb-22

વાંકા વળીને પણ જોયું,
હાથ જોડીને પણ જોયું,

સામું મળીને પણ જોયું,
પાછું ફરીને પણ જોયું,

સીધા રહીને પણ જોયું,
આડા પડીને પણ જોયું,

ખોટું હસીને પણ જોયું,
સાચું રડીને પણ જોયું,

મોઢે માંગીને પણ જોયું,
હાથે છોડીને પણ જોયું,

કહ્યલું કરીને પણ જોયું,
માંગ્યું ધરીને પણ જોયું,

ધ્યાન રાખીને પણ જોયું,
ઝેર ચાખીને પણ જોયું,

ભયાનક સ્વપ્ન જેવું “કાચબા”,
દ્રશ્ય જાગીને પણ જોયું.

– ૨૯/૧૨/૨૦૨૧

[એને મનાવવા માટે કંઈ કેટલુંય કર્યુ, બધાં અપમાન સહીને પણ એની બધી જ શરતો માની, તે છતાંય જાણે પથ્થર પર પાણી. એ એટલો તો “જક્કી” નીકળ્યો કે જરાય ટસ નો મસ નહીં થયો, અને આખરે વેઠવાનું તો મારે જ આવ્યું….]

આ કવિતાને મિત્રો સાથે શેર કરો
Continue Readingજક્કી