પ્રેમ માં ઝૂરતાં અને વિરહ અગ્નિમાં બળતાં પાત્રોની હૈયાવરાળ ઠાલવતી કવિતાઓ

સ્વદેશાગમન

  • Post published:20-Feb-23

માતૃભૂમિને નમન કરીને આવું છું,કર્મભૂમિનું ભ્રમણ કરીને આવું છું, માનો ખોળો છૂટ્યાંનો રંજ તો છે,કાળજું થોડું કઠણ કરીને આવું છું. માગ્યું ન'તુ પણ, નીકળી જવું પડ્યું,બાળપણ આખું દફન કરીને આવું છું. ભલું થજો એનું, મને એ યોગ્ય ગણ્યો,સદભાગ્ય પાણીગ્રહણ કરીને આવું છું. સ્વાદ એનો કેમ કરી ભૂલાય મારાથી,ચપટી ધૂળ જમણ કરીને આવું છું. રખેને સમજતો કે રહું છું…

Continue Readingસ્વદેશાગમન

આઘાત

  • Post published:23-Mar-22

તારા પર શું વિતી છે એનો હું કદાચ અંદાજ પણ નહીં લગાવી શકું. જે થઈ ગયું છે એને બદલી તો નહીં શકું, પણ તને આ "આઘાત" માંથી જલ્દીથી બહાર કાઢવાનો પ્રયત્ન અવશ્ય કરી શકું....

Continue Readingઆઘાત

બળવો

  • Post published:07-Mar-22

તારાં વિરહમાં કઈ હદે વ્યથિત હતાં, શું કહું. ને તમે છો કે હજુ મળ્યા પણ નથી, ને ફરી જવાની વાત કરો છો, એટલે આ મનનાં એકેએક તરંગે તમારી વિરુદ્ધ "બળવો" પોકારેલો છે, તમને રોકવા માટે....

Continue Readingબળવો

બસ એક નજર

  • Post published:21-Feb-22

નજરથી નજર મેળવીને વાત તો કર,ના કહેવું કોઈ ગુનો નથી.વગોવું તમને ભૂતકાળની હા માટે?મુરીદ છું હું, નગુણો નથી. ... નજરથી નજર૦ છોડવું પડે ગમતું, વશ થઈ  દબાણને,શું રિવાજ આવો વર્ષો જૂનો નથી?સમજી ન શકું એ માં-ભોમના 'કર્ષણને,અંકૂર હું એટલો પણ કૂણો નથી. ... નજરથી નજર૦ આત્માઓ એક થઈ પછી શો ફેર પડે,શરીર વગર સંબંધ સુનો નથી.સંતાડી શકાય જ્યાં…

Continue Readingબસ એક નજર

જક્કી

  • Post published:19-Feb-22

વાંકા વળીને પણ જોયું,હાથ જોડીને પણ જોયું, સામું મળીને પણ જોયું,પાછું ફરીને પણ જોયું, સીધા રહીને પણ જોયું,આડા પડીને પણ જોયું, ખોટું હસીને પણ જોયું,સાચું રડીને પણ જોયું, મોઢે માંગીને પણ જોયું,હાથે છોડીને પણ જોયું, કહ્યલું કરીને પણ જોયું,માંગ્યું ધરીને પણ જોયું, ધ્યાન રાખીને પણ જોયું,ઝેર ચાખીને પણ જોયું, ભયાનક સ્વપ્ન જેવું "કાચબા",દ્રશ્ય જાગીને પણ જોયું. - ૨૯/૧૨/૨૦૨૧…

Continue Readingજક્કી

ચેતવણી

  • Post published:07-Feb-22

પથ્થરને ઈશ્વર, કહેવામાં વાંધો એ જ, કે-પછી ઈશ્વરને પથ્થર, કહી શકાશે નહીં. નામ જ જો પથ્થરનું છાપી દઈએ હૃદયે, તો-નામ પછી ઈશ્વરનું લઈ શકાશે નહીં. લાગણી પણ મારી, જાણે પથ્થર પર પાણી -જેમ, વહી જાય એ મારાથી સહી શકાશે નહીં. ઝૂકી જો જઈએ કોઈ પથ્થરની આગળ તો,એની સામું પણ વટભેર જઈ શકાશે નહીં. મંદિરે લઈ જઈને મૂકી પણ…

Continue Readingચેતવણી