થોડામાં ચલાવી લઈશ

You are currently viewing થોડામાં ચલાવી લઈશ

ભેદ આ સંસાર નો નહીં ખોલ તો પણ ચાલશે,
બસ મને સમજાય એવું બોલ તો પણ ચાલશે.

હા, એ હું સમજી શકું છું તું ચલિત નહીં થઈ શકે,
બસ ભજનના તાલે થોડું ડોલ તો પણ ચાલશે.

રાખજે ઉંચા શિખર ઉપર ધજાઓ ઘર્મની,
છોને નીચે હોય પોલમપોલ તો પણ ચાલશે.

બેઉ હાથે વ્હેંચશે તો પણ તને ખૂટશે નહીં.
બસ મને તો સ્હેજ નમતું તોલ તો પણ ચાલશે.

તું નહીં આવી શકે તો કોઈ તારો ખાસ ગણ-
આવશે લેવા નો દઈ દે કોલ તો પણ ચાલશે.

સ્વર્ગમાં કોને ખબર કેવી પરોણાગત હશે!
જો મળે બસ ઘર સમો માહોલ તો પણ ચાલશે.

ખાતરી કર “કાચબા” કે પાત્ર યોગ્ય છે કે નહીં,
એ પછી તો ના વગાડે ઢોલ તો પણ ચાલશે.

– ૧૦/૦૭/૨૦૨૩

આ કવિતાને મિત્રો સાથે શેર કરો

Leave a Reply

This Post Has 3 Comments

  1. કિરણબેન શર્મા

    વાહ ખૂબ સરસ અને ગૂઢાર્થ વાળી રચના

  2. યોગેશ વ્યાસ

    સુંદર

  3. પ્રણવ શાહ

    વાહ ખૂબ જ સુંદર કવિતા