ઉખાણું

You are currently viewing ઉખાણું

સમજો તો સમસ્યા છે,
ના સમજો તો સમસ્યા છે,
એક ક્ષણની શાંતિ ખાતર,
જીવન આખું તપસ્યા છે.

જાણીનેય ભટક્યા છે,
ન જાણીનેય ભટક્યા છે,
ચાલ્યા એટલાં પાર પડ્યા,
બાકી અહીંયા જ અટક્યા છે.

પામો તો સમસ્યા છે,
ના પામો તો સમસ્યા છે,
કોનાથી ભેદ એનાં “કાચબા”,
અહીંયા રહીને ઉકલ્યા છે.

– ૧૧/૦૩/૨૦૨૨

આ કવિતાને મિત્રો સાથે શેર કરો

Leave a Reply

This Post Has One Comment

  1. Ishwar panchal

    ખુબ સરસ રચના.