ઉકળાટ

You are currently viewing ઉકળાટ

કહી દેજે તારા સુરજને,
બહુ ગરમી ના કરે,
એની હદમાં રહે,
મને આડો ના નડે,
ચુપચાપ ઠંડો પડે,

ગરમી કરવી હોય,તો બીજે કરે,
મારી સામે નહીં ચાલે,
શાનમાં સમજી જાય તો ઠીક,
નહિંતર એનો રસ્તો કરતા મને આવડે છે,

હું વાદળાં બોલાવી લઈશ,
એને આખો ઢાંકી દઈશ,
બિલકુલ ઝાંખો કરી દઈશ,
એની હયાતી ભૂલાવી દઈશ,

એને કહી દેજે “કાચબા”,
થોડો સભ્ય બને,
જરા અદબ જાળવે
નજર નીચી રાખે,

આજે મારા એ નીકળવાના છે,
મને મળવા આવવાના છે.

– ૨૯/૦૩/૨૦૨૧

આ કવિતાને મિત્રો સાથે શેર કરો

Leave a Reply

This Post Has One Comment

  1. Nita anand

    વાહ મીઠા ઠપકા સાથે સુંદર રજૂઆત
    ખૂબ જ સુંદર રચના
    👌👌👌👌👌