કંટા કે છપ્પા

You are currently viewing કંટા કે છપ્પા

સિકકો ઉછાળીને નિર્ણય કરે છે?
તારો જ છું હું, શું કામ ડરે છે?

ગમતાને ચાહવામાં ખોટું નથી કાંઈ,
એવું તો રાધા ને કૃષ્ણય કરે છે.

દાબીને લાગણીઓ ફરવાની શું કામ?
એમાં ક્યાં કશું જ તું ખોટું કરે છે?

સિક્કાને ભાવનાઓ હોતી નથી કોઈ,
એ તો બસ મસ્તીમાં ફર ફર કરે છે.

જાણું છું સિક્કો ઉછાળીને મનમાં તું,
પ્રાર્થના ક્યા કાંટા-છાપાની કરે છે.

અહીંયા નહીં તો બીજે ક્યાંક મળશું,
પ્રેમ ક્યાં કામના શરીર ની કરે છે?

સસ્તું નથી “કાચબા”, જીવન-મરણ  એટલું,
કામ શું કામ સિક્કાનું, અઘરું કરે છે?

– ૦૧/૧૨/૨૦૨૧

[જીંદગી ઘણી વખત આપણને એવાં વળાંક પર લાવીને મૂકી દે છે કે… એક તરફ કુવો તો બીજી બાજુ ખાઈ… શું કરવું એની જ સમજ નહીં પડે. એવે વખતે આપણે સિક્કો ઉછાળીને “કંટા કે છપ્પા” કરીને નિર્ણય સિક્કા પર છોડી દઈએ. પણ ખરો નિર્ણય તો ત્યારે જ થઈ જાય જ્યારે સિક્કો હવામાં હોય અને આપણું મન એ એક જ બાજુ પડવાની પ્રાર્થના કરતો હોય….]

આ કવિતાને મિત્રો સાથે શેર કરો

Leave a Reply

This Post Has 2 Comments

  1. Ishwar panchal

    ખુબ સરસ રચના,અદભુત….

  2. રાકેશ પટેલ

    બહુંજ ઉમદા અને અદ્ભૂત રચના એકદમ સરળ શબ્દોમાં દિલની વાત કહી આપે મિત્ર ❤️💐❤️