શક્ય છે

You are currently viewing શક્ય છે

કંઈક એનું પ્રમાણ પણ હશે,
વાગ્યાનું નિશાન પણ હશે,
તને’એ વાતનું ધ્યાન પણ હશે,
સમસ્યાનું સમાધાન પણ હશે,

નિશાઓ વેરાન પણ હશે,
રસ્તાઓ સૂમસાન પણ હશે,
સાયામાં શૈતાન પણ હશે
મનમાં એક તોફાન પણ હશે,

ડૂબતાં માં રોકાણ પણ હશે,
સપનામાં ભંગાણ પણ હશે,
“કાચબા”ની મોકાણ પણ હશે,
સૂડી વચ્ચે પ્રાણ પણ હશે.

– ૨૪/૦૭/૨૦૨૧

આ કવિતા ને મિત્રો સાથે શેર કરો
5 1 vote
રેટિંગ
guest
1 પ્રતિભાવ
Inline Feedbacks
View all comments
Maulik prajapti બબુ બકલુ
Maulik prajapti બબુ બકલુ
08-Oct-21 12:12 am

ખૂબ સુંદર કાવ્યશૈલી..
દરેક રજુઆત માં એક અલગ તાકાત છે.
ખૂબ સરસ રચના