કોચલું

You are currently viewing કોચલું

માર્ગ તો નિર્ધારિત થઈ ગયો છે,
સમય હવે એના પર ચાલવાનો છે.

ધ્યેય તો નિશ્ચિત થઈ ગયો છે,
પ્રયત્ન બસ એને પામવાનો છે.

નિયમ જે કઠોર ઘડી લીધો છે,
તેને શ્રધ્ધા થી પાળવાનો છે.

પાટલે તો રોટલો ઘણો લાગે મીઠડો,
ઉંબરો તોયે તારે લાંઘવાનો છે.

છાંયડો તો લીમડાનો ચાંદનીથી શીતળ,
વાડો પણ, જરૂર પડી, છોડવાનો છે.

કિલ્લો જે સગવડતા નો બાંધ્યો છે ફરતે,
અંદરથી આજ એને તોડવાનો છે.

ભય, લોભ, પ્રલોભન અને પુરસ્કાર,
“કાચબા” એ ક્રમ પૂરો કરવાનો છે.

– ૦૮/૦૩/૨૦૨૧

આ કવિતા ને મિત્રો સાથે શેર કરો
0 0 votes
રેટિંગ
guest
1 પ્રતિભાવ
Inline Feedbacks
View all comments
મનોજ
મનોજ
15-Nov-21 9:20 am

ધ્યેય બનાવ્યા કર્યેથી શું થાય, એના પર અમલ પણ કરવો પડે,.. ખુબ સરસ….