લીલી નાં ફૂલ

You are currently viewing લીલી નાં ફૂલ

મારી લીલી ને ખીલ્યાં ફૂલ,
હવે મારે કરવી નથી કોઈ ભૂલ,
હું ફુલડાં નહીં ચૂંટું.

મારી લીલી ના જાડાં જાડાં મૂળ,
ને એનાં અંગે નહીં કોઈ શૂળ,
હું ફુલડાં નહીં ચૂંટું.

મારી ઢીંગલી તું હિંચકે ઝૂલ,
ને મારી લીલી ના ખીલવા દે ફૂલ,
હું ફુલડાં નહીં ચૂંટું.

મારી લીલી ને ખીલ્યાં ફૂલ,
હવે મારે કરવી નથી કોઈ ભૂલ,
હું ફુલડાં નહીં ચૂંટું.

– ૨૮/૦૪/૨૦૨૧

પ્રિય વાચકમિત્રો,
આજે એક નવો પ્રયોગ કર્યો છે, એક બાળગીત લખ્યું છે – લીલી નાં ફૂલ. મારી પ્રોફાઈલ માં જેટલા પણ શિક્ષણગણ છે એમને મારી નમ્ર વિનંતી છે કે આ બાળગીત પર તમારા પ્રતિભાવો જરૂરથી આપશો અને આપને ગમે તો અન્ય શિક્ષક મિત્રો સાથે પણ શેર કરજો અને એમના પણ પ્રતિભાવો લેજો.
કોઈ મિત્ર આ શબ્દો ને ગીત સ્વરૂપે એક ધૂન માં પરોવી આપે તો એમનો ખૂબ ખૂબ આભારી રહીશ.

આ કવિતાને મિત્રો સાથે શેર કરો

Leave a Reply