જૂના મિત્રો

You are currently viewing જૂના મિત્રો

ગંગા પાસે ગયો, ને
સાગર યાદ આવ્યો,
એક ચિત્ર જૂનું જોયું,
એક મિત્ર યાદ આવ્યો.

રંગ થોડો ઝાંખો છે,
પણ આંખોને પાંખો છે,
એ દ્રશ્ય જૂનું જોયું,
એક મિત્ર યાદ આવ્યો.

આપણ કેટલા રાજી છે ,
યાદ હજીયે તાજી છે,
એક ધબકારુ ખોયું,
એક મિત્ર યાદ આવ્યો.

સૌના ગાલ પર લાલી છે,
જિંદગી મતવાલી છે,
એક ફોનની ધંટડી રણકી,
એક મિત્ર યાદ આવ્યો.

-૦૭/૧૧/૨૦૨૦

આ કવિતા ને મિત્રો સાથે શેર કરો
Subscribe
Notify of
guest
0 પ્રતિભાવો
Inline Feedbacks
View all comments