શિવસ્તુતિ

You are currently viewing શિવસ્તુતિ

ઝેર તો ભોળા હું રોજ પીઉં છું,
પણ ગળે ભેરવવાની જરૂર નથી પડતી,
પચવતા મને આવડી ગયું છે.

ક્રોધ તો ભોળા મને પણ આવે છે,
પણ ત્રીજું નેત્ર ખોલવાની જરૂર નથી પડતી,
પી જતા મને આવડી ગયું છે.

શાંતિ તો ભોળા મને પણ જોઇએ છે,
પણ કૈલાશ સુધી જવાની જરૂર નથી પડતી,
તળેટીમાં જ ધ્યાન કરતા આવડી ગયું છે.

ગંગા તો “કાચબા” મેં પણ ધરી છે,
પણ જટામાં બાંધવાની જરૂર નથી પડતી,
ડુમો ભરતાં મને આવડી ગયું છે.

– ૧૧/૦૩/૨૦૨૧

આ કવિતા ને મિત્રો સાથે શેર કરો
5 3 votes
રેટિંગ
guest
5 પ્રતિભાવો
Inline Feedbacks
View all comments
Ishwar panchal
Ishwar panchal
01-Mar-22 8:26 pm

ઝેર, ક્રોધ અને શાંતિ માં તો કમાલ કરી .પરંતુ
ગંગા માતો હદ ની પેલે પાર.
વાચકના દિલ માં તમારી કવિતા હંમેશા સ્થાન
લય લે છે .

Kunvariya priyanka
Kunvariya priyanka
01-Mar-22 3:01 pm

વાહ ખૂબ જ સરસ

Sandipsinh Gohil
Sandipsinh Gohil
01-Mar-22 10:30 am

Har Har Mahadev-Sundar Rachna

ચેતન
ચેતન
01-Mar-22 9:50 am

વાહ…સરસ….શાંતિ તો મને પણ જોઈએ છે
પણ કૈલાસે જવાની જરૂર નથી…

મનોજ
મનોજ
17-Nov-21 9:06 am

હર હર મહાદેવ…વાહ… ઝેર તો હું રોજ પીવું છું, ક્રોધ તો મને પણ આવે છે…