થોડી પ્રતિક્ષા

You are currently viewing થોડી પ્રતિક્ષા

સમયની નજાકત સમજ,
સમયની ખિલાફત સમજ,

સમય ભારી, પડ્યો છે સૌને,
સમયની ઉચાપત સમજ,

લઈ લે, જે, સમય આપે,
સમયની પતાવટ સમજ,

સમય નું કામ છેતરવું,
સમયની કરામત સમજ,

નજર ચૂકવી સમય ભાગે,
સમયની શરારત સમજ,

ભૂલે નહીં સમય કોઈને,
સમયની અદાવત સમજ,

સમય આવે ભોંકે ખંજર,
સમયની ખુશામત સમજ,

રાખ સંયમ, સમય થોડો,
સમયની જમાવટ સમજ,

સમય ચડ્યો, સમય પડશે,
સમયની થકાવટ સમજ,

સમય થ્યે થૈ, જાશે “કાચબા”
સમયની ગીરાવટ, સમજ.

– ૨૬/૦૫/૨૦૨૧

આ કવિતાને મિત્રો સાથે શેર કરો

Leave a Reply