વૈરાગ્ય

You are currently viewing વૈરાગ્ય

છોડી જવું છે સઘળું, ને,
ચાલી જવું છે વનમાં,
એવો વિચાર કોઈ દિ,
આવે તમારા મનમાં?

અડધી ગઈ રઝળતી, ને
અડધી ગઈ રુદનમાં,
બાકી વધ્યું તે શૂન્ય,
શું લેવું જીવનમાં? … છોડી…એવો…

ભેગું કર્યું મેં જેટલું,
ઉડી ગયું પવનમાં,
પવનની લહેરખી ઠંડી,
કહે લાગે કેમ ભવનમાં? … છોડી…એવો…

સાંભ્ળ્યું છે કે સુખ છે,
જે શ્રી હરિ મિલનમાં,
એ સુખનાં શેરડા “કાચબા”,
નથી કોઈ જન-ધનમાં.… છોડી…એવો…

– ૧૭/૦૭/૨૦૨૧

આ કવિતાને મિત્રો સાથે શેર કરો

Leave a Reply