આજીજી

You are currently viewing આજીજી

નહિ અવાય તો ચાલશે,
તને બીજું પણ કામ હશે ને?
બહાનું કોઈપણ ચાલશે,
તારું બીજે પણ કામ હશે ને?
                     … નહિ અવાય તો ચાલશે….

ઇન્દ્રિયો મારી તો માનશે,
થોડાક કાલના શ્વાસ હશે ને?
તું કાલે તો મળવા આવશે,
એને એટલો વિશ્વાસ હશે ને?
                     … નહિ અવાય તો ચાલશે….

યાદી માં પહેલું જ તારું,
ને છેલ્લું પણ તારું જ હશે ને?
આજે તો છે઼, ને કાલે હૈયું,
મારું તો તારું જ હશે ને?
                    … નહિ અવાય તો ચાલશે….

મારુ નામ તો “તું” જ,
તારું બીજું પણ નામ હશે ને?
મારા ચોપડે તો તારું જ,
તારું બીજે પણ નામ હશે ને?
                    … નહિ અવાય તો ચાલશે….

તારા માટે છીએ ઝૂરતા,
તને એટલું તો ધ્યાન હશે ને?
કાયમ તને જ શોધતા,
તને એનું પણ ગુમાન હશે ને?
                    … નહિ અવાય તો ચાલશે….

ઈચ્છા છે મારી નિર્દોષ,
એનું એકાદ તો પ્રમાણ હશે ને?
જો ના માને તો તુણિવમાં,
તારી એકાદ તો બાણ હશે ને?
                   … નહિ અવાય તો ચાલશે….

અગ્નિ છે સાક્ષાત “કાચબા”,
તું જ મારો નાથ હશે ને?
જો તું ના આવ્યો આગળ,
તો બીજો જ હાથ હશે ને?
                    … નહિ અવાય તો ચાલશે….

– ૧૯/૧૨/૨૦૨૦

આ કવિતા ને મિત્રો સાથે શેર કરો
0 0 votes
રેટિંગ
guest
0 પ્રતિભાવો
Inline Feedbacks
View all comments