આશીર્વાદ

You are currently viewing આશીર્વાદ

જ્યાં સુધી, શ્વાસ છે,
તારા પર વિશ્વાસ છે,
જીવન આખામાં, મારા,
તારી જ મધુર સુવાસ છે.

મ્હાંયલો થોડો નિરાશ છે,
તારી એક જ આશ છે,
અંતરના ખૂણે ખૂણે,
તારો સોનેરી ઉજાસ છે.

નિરંતર ચાલુ પ્રવાસ છે,
મુકામ તારો નિવાસ છે,
તારા સુધી પહોચવાના રસ્તે,
તારો જ ઉજ્જવળ પ્રકાશ છે.

દિલમાં તો તારો વાસ છે,
આભા પણ ચોપાસ છે,
હું પણ તારા દિલમાં રહી શકું,
“કાચબા” એવો પ્રયાસ છે.

– ૦૫/૦૧/૨૦૨૧

આ કવિતાને મિત્રો સાથે શેર કરો

Leave a Reply

This Post Has One Comment

  1. મનોજ

    અદ્ભૂત વિચારો અને અદ્ભૂત અભિવ્યક્તિ ….