અધીરાઈ

You are currently viewing અધીરાઈ

છાતી પર માથું મૂકી તો દીધું છે,
થોડી ઘણી, પ્રેમભરી, વાતો પણ કરી લે.

સુગંધ તો મનમોહક પ્રસરી જ ગઈ છે,
તક જોઈને, બંધ હવે, આંખો પણ કરી લે.

મૌન તો હું તારું સાંભળી જ લઉં છું,
ધડકનો પર ગીત મને, ગાતો પણ કરી લે.

હાથ તારો મુકીને હળવેકથી દિલ પર,
મહેંદીનો રંગ હવે રાતો પણ કરી લે.

બાળી તો લીધું જ છે હૈયું વિરહમાં,
આવીને અજવાળી, રાતો પણ કરી લે.

વિશ્વાસ જો “કાચબા”, બેસી ગયો હોય,
તો રાતરાત ભર, મુલાકાતો પણ કરી લે.

– ૦૨/૦૩/૨૦૨૧

આ કવિતાને મિત્રો સાથે શેર કરો

Leave a Reply