ભેટ

You are currently viewing ભેટ

ભેટ પુરાણી,
આજે જડી, છે શેની,
યાદ જ નથી.

ક્યારે આપી?
કયો પ્રસંગ? કોણે?
યાદ જ નથી.

સાચવી રાખું?,
કાઢી નાખું? શું કરું?
યાદ જ નથી.

– “કાચબો”, ૦૨/૧૨/૨૦૨૦

આ કવિતાને મિત્રો સાથે શેર કરો

Leave a Reply