નિમંત્રણ

You are currently viewing નિમંત્રણ

બહાનું કોઈ પણ ચાલશે નહીં,
કહેતો નહીં કે આવશે નહીં,
બીજે ભલેને છટકી શકતો,
મારી આગળ ફાવશે નહીં,

કામ કોઈ પણ રાખતો નહીં,
મને શરમમાં નાંખતો નહીં,
તારા ઘેર પણ પણ હું નહિ આવું,
ચેતવણી એ ભૂલતો નહીં,

ઔપચારિકતા રહેશે નહીં,
ભેટ-સોગાદ, પણ, મળશે નહીં,
મારાં જેટલાં “કાચબા” બીજે,
માન-પાન પણ મળશે નહીં.

– ૨૭/૧૦/૨૦૨૧

[કાન ખોલીને સાંભળી લેજે, એકવાર તને કીધું એટલે તારે આવવાનું જ છે. તારી કોઈ જ વાત હું સાંભળવાનો નથી. જો મારાં “નિમંત્રણ” નું માન નથી રાખ્યું તો તારી વાત તું જ જાણે…જોઈ લેજે…]

આ કવિતાને મિત્રો સાથે શેર કરો

Leave a Reply

This Post Has 3 Comments

  1. Ishwar panchal

    ખૂબ સરસ રચના.

  2. Kunvariya priyanka

    👌👌👌

  3. મનોજ

    આવું આમંત્રણ હોય તો તો આવવું જ પડશે 😀😀👍🏻