પાનખર ને વસંત

You are currently viewing પાનખર ને વસંત

એ ગયા તો એમ ગયા,
વસંત પછી પાનખર આવી,

જતા જતા કે’તા ગયા,
રાહ જોજો હમણાં આવી,

દિવસ રાત વીતતા ગયા,
પાનખર ગઈ વર્ષા આવી,

પવન સુસવાટા મારતા ગયા,
એ ન આવ્યા, યાદ આવી,

ભમરા ટકોર કરતા ગયા,
“કાચબા”ને ગમતી સુગંધ આવી,

હવે આવ્યા તે વસંત લાવ્યા,
પછી ના કોઈ પાનખર આવી.

– ૧૧/૧૧/૨૦૨૦

આ કવિતાને મિત્રો સાથે શેર કરો

Leave a Reply