વારે વારે

You are currently viewing વારે વારે

સમય કપાતો નથી, વારે વારે
ઘડીયાળ માં જોયા કરવાથી,

ચેહરો બદલાતો નથી, વારે વારે
યાદોમાં ખોયા કરવાથી,

પ્રતિબિંબ ધૂંધળું થતું નથી, વારે વારે
પાણીને ડોહયા કરવાથી,

કેફ ઉતારતો નથી, વારે વારે,
મોઢું ધોયા કરવાથી,

પ્રીત ભુંસાતી નથી, વારે વારે
તસવીરને લુયા કરવાથી,

પ્રિયતમ માનતા નથી “કાચબા”, વારે વારે
ફૂટીને રોયા કરવાથી.

– ૧૨/૧૧/૨૦૨૦

આ કવિતાને મિત્રો સાથે શેર કરો

Leave a Reply