ત્રાહિ

You are currently viewing ત્રાહિ

પડદો ઉપાડ ભેદ ખોલી દે,
આલોચકોને તારા વખોડી દે,
તારો તાગ અમને નહીં આવે, ત્યાં-
બેઠો બેઠો શું કરે છે બોલી દે.

બહું ઊંઘ્યો, આળસ છોડી દે,
અંધકારનું સામ્રાજ્ય તોડી દે,
બીજી નહીં તો ત્રીજી પણ ચાલશે,
બસ આંખ તારી ખોલી દે.

હવે, કાં તો હવાઓ ઝેરી દે,
નહીં તો કોઈ ખૂંખાર વેરી દે,
સુધાર, નહીં તો જાતે જ કહીદે,
“કાચબા” દુનિયા છોડી દે.

૨૯/૧૨/૨૦૨૧

[બેઠો બેઠો શું કરે છે? તને સહેજ પણ શરમ નથી આવતી? અહીંયા હું “ત્રાહિ” ત્રાહિ પોકારી ગયો અને તું બસ ચૂપચાપ જોયાં કરે છે? મારાં સંઘર્ષની મજા લે છે?…]

આ કવિતાને મિત્રો સાથે શેર કરો

Leave a Reply

This Post Has One Comment

  1. Ishwar panchal

    ઝનૂન અને તર્ક બંધ કવિતા.અદભુત,